Please, enter your name
Please, enter your phone number
Please, enter your e-mail address Mail address is not not valid
Please, enter your message

"เป้าหมายของเกษตรพัฒนา
คือความก้าวหน้าของเกษตรกรไทย 
คุ้มทุน คุ้มค่า คุ้มราคา
ต้องเกษตรพัฒนาเท่านั้น "

10 มกราจ้าวช้างรวมใจ ปี 2562

มาแล้ว!! กับงานใหญ่ประจำปี 10 มกราจ้าวช้างรวมใจ ปี 2562 พบกันวันที่ 10 มกราคม 2562 บริเวณฝั่งตรงข้ามกับโรงงานเกษตรพัฒนา ภาคกลางวัน ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. และภาคกลางคืนเริ่มตั้งแต่ 17.30-23.00 น. พบกับ วงคาราบาว


0518439
ไอพีของคุณ162.158.79.62
UNKNOWN