รถเกี่ยวข้าว,จ้าวช้างไวไฟ,ไวไฟจอมพลัง,ช้างน้อยเทอร์โบ
รถเกี่ยวข้าว,จ้าวช้างไวไฟ,ไวไฟจอมพลัง,ช้างน้อยเทอร์โบ
Play
Slider

Technical Specifications / Farm Truck (KPF)

ข้อมูลด้านเทคนิค

Technical Specifications
Specifications KPF
Farm Truck
Length of threshing drum 6 FT 7 FT 8 FT
Engine horsepower 185
Weight,excluding engine (kg) 3,350 3,900 4,100
Capacity (Ton/hr) 4-6 6-9 7-11
Threshing efficiency 99%
Grain loss less than 4%

*Research & Development in cooperation with Testing & Development of Thailand Agricultural Machinery Group.

Agricultural Engineering Research Institute. Department of Agricultural. Ministry of Agricultural, Thailand.

download-KPF.jpg
For more information or you want to see the real combine harvester and get our spare parts services , contact us as follow