รถเกี่ยวข้าว,จ้าวช้างไวไฟ,ไวไฟจอมพลัง,ช้างน้อยเทอร์โบ
รถเกี่ยวข้าว,จ้าวช้างไวไฟ,ไวไฟจอมพลัง,ช้างน้อยเทอร์โบ
Play
Slider

Technical Specifications / Tractor-Driven Thresher (KPT)

ข้อมูลด้านเทคนิค

Technical Specifications
Specifications KPT
Tractor-Driven Thresher
Length of threshing drum 5 FT 6 FT 7 FT 8 FT
Engine horsepower 60 80 185
Weight,excluding engine (kg) 1,000 1,500 1,700 1,900
Capacity (Ton/hr) 5-7 6-9 7-10 8-12
Threshing efficiency 99%
Grain loss less than 4%

*Research & Development in cooperation with Testing & Development of Thailand Agricultural Machinery Group.

Agricultural Engineering Research Institute. Department of Agricultural. Ministry of Agricultural, Thailand.

download-KPT.jpg
For more information or you want to see the real combine harvester and get our spare parts services , contact us as follow