พ.ศ.2532  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยได้มอบโล่เชิดชูเกียรติ แก่โรงงานเกษตรพัฒนาแปดริ้วสำหรับการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน โดยใช้เทคโนโลยีไทย
     
  พ.ศ. 2551  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้มอบโล่และเกียรติบัตรแก่บริษัทเกษตรพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด รางวัลเทคโนโลยีเครื่องจักรกลยอดเยี่ยม รางวัลที่ 1  สาขาเครื่องจักรกลการเกษตร ในการประกวดรางวัลเทคโนโลยีเครื่องจักรกลยอดเยี่ยมประจำปี 2551
     
         พ.ศ. 2555 บริษัท เกษตรพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด ได้รับรางวัลใบโพธิ์บิสเนสอวอร์ด บายศศินทร์ ครั้งที่ 7 พ.ศ.2555