fbpx
Slider
รถเกี่ยวข้าว,จ้าวช้างไวไฟ,ไวไฟจอมพลัง,ช้างน้อยเทอร์โบ,รถพรวนดิน,รถตีดิน,เครื่องนวดข้าว
รถเกี่ยวข้าว,จ้าวช้างไวไฟ,ไวไฟจอมพลัง,ช้างน้อยเทอร์โบ,รถพรวนดิน,รถตีดิน,เครื่องนวดข้าว
จ้าวช้าง Grand Sale
10-31 มกราคม 2564
Slider

Business Partners

Cummins
BANDO
EATON
NTN

Business partners

Cummins
BANDO
EATON
NTN

1st prize of Agricultural Technology and Machinery
Awards 2022 by TMA

1st prize of Agricultural Technology and Machinery
Awards 2022 by TMA

What is goodreliablecost-effectivecombine?

ระบบการเก็บเกี่ยวที่ดี มีคุณภาพ

ผลผลิตที่ได้ สูญเสียน้อยกว่า 3%

เพิ่มเติม

ระบบการเก็บเกี่ยวที่ดี
มีคุณภาพ

ผลผลิตที่ได้
สูญเสียน้อยกว่า 3%

รถเกี่ยวที่ดี
ดูที่ตรงไหน?

What is GOOD combine?

ผลิตภัณฑ์เกษตรพัฒนา

Rice / Corn Combine harvester, Corn Picker, Threshers, Rotary Tiller
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เพื่อเก็บข้อมูลการใช้งาน หากคุณใช้งานเว็บไซต์ต่อ เราถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้ และนโยบายความเป็นส่วนตัว ลูกค้าสามารถปิดการตั้งค่าการทำงานของคุกกี้ได้โดยเข้าไปที่หน้าการตั้งค่าบราวเซอร์และตั้งค่าความเป็นส่วนตัวเพื่อหยุดการรวบรวมข้อมูลทุกอย่างของคุกกี้ในอนาคต