คุณวราภรณ์ หยกอุบล
กรรมการผู้จัดการ
จ้าวช้างไวไฟเกษตรพัฒนา

    เกษตรพัฒนา คือ ผู้นำในการผลิตและพัฒนาเครื่องจักรกลการเกษตรในประเทศไทยมายาวนานกว่า 40 ปี โดยโรงงานแห่งแรกก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2518 ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา และบริษัท เกษตรพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นจากโรงงานที่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2523 รวมถึงได้ขยายกิจการอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน เพื่อผลิตและจำหน่ายเครื่องเกี่ยวนวดข้าว, เครื่องเกี่ยวนวดข้าวโพด, เครื่องนวดข้าว, รถพรวนดิน และรถบรรทุกเพื่อการเกษตร สำหรับเกษตรกรทั้งในและต่างประเทศ
    เรายึดมั่นในอุดมการ คุณภาพ ความรับผิดชอบ และการให้บริการ รวมทั้งมุ่งมั่นพัฒนาเครื่องจักรกลการเกษตร โดยมีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด จากการใช้งานสินค้าที่ผ่านการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมากว่า 40 ปี เพื่อมอบความสำเร็จสูงสุดในการประกอบการแก่ลูกค้าทุกท่าน
    จากการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เกษตรพัฒนา จึงได้รับโล่เชิดชูเกียรติการผลิตสินค้าไทยที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน โดยใช้เทคโนโลยีไทย จากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ใน พ.ศ.2532,รางวัลเทคโนโลยีเครื่องจักรกลยอดเยี่ยม รางวัลที่ 1 สาขาเครื่องจักรกลเกษตร จากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใน พ.ศ.2551 , รางวัลใบโพธิ์บิสสิเนส อวอร์ด จากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ใน พ.ศ.2555 และเครื่องหมายมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ใน พ.ศ.2558
    โดยปัจจุบัน มีบริษัทในเครือรวมกว่า 6 บริษัท และมีศูนย์บริการจำหน่ายสินค้าและอะไหล่ เพื่อให้ลูกค้าของเราได้รับความสะดวกสบายและความพึงพอใจสูงสุด รวมถึงการส่งออกไปยังประเทศต่างๆ ทั่วโลก เช่น ศรีลังกา, บังคลาเทศ, กัมพูชา, เมียนมาร์, มาเลเซีย, ฟิลิปปินส์ ฯลฯ
   เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาสินค้าและบริการอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อส่งมอบนวัตกรรมที่ดีที่สุดของเครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อการใช้งานที่ตอบโจทย์, คุ้มค่าการลงทุน, สินค้าใช้งานง่ายและมีคุณภาพที่เป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากลแก่ลูกค้าทุกท่าน

Slider

" เป้าหมายของเกษตรพัฒนา
คือ ความก้าวหน้าของเกษตรกรไทย "

Play

คุณวราภรณ์ หยกอุบล
กรรมการผู้จัดการ

Slider