fbpx
Image

จ้าวช้างไวไฟเกษตรพัฒนา

       เกษตรพัฒนา คือ ผู้นำในการผลิตและพัฒนาเครื่องจักรกลการเกษตรในประเทศไทยมายาวนานกว่า 40 ปี โดยโรงงานแห่งแรกก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2518 ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา และบริษัท เกษตรพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นจากโรงงานที่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2523 รวมถึงได้ขยายกิจการอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน เพื่อผลิตและจำหน่ายเครื่องเกี่ยวนวดข้าว, เครื่องเกี่ยวนวดข้าวโพด, เครื่องเกี่ยวนวดข้าวโพดชนิดฝัก, เครื่องนวดข้าว, รถพรวนดิน และรถบรรทุกเพื่อการเกษตร สำหรับเกษตรกรทั้งในและต่างประเทศ

       เรายึดมั่นในอุดมการณ์ คุณภาพ ความรับผิดชอบ และการให้บริการ รวมทั้งมุ่งมั่นพัฒนาเครื่องจักรกลการเกษตร โดยมีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด จากการใช้งานสินค้าที่ผ่านการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมากว่า 40 ปี เพื่อมอบความสำเร็จสูงสุดในการประกอบการแก่ลูกค้าทุกท่าน

   จากการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เกษตรพัฒนา จึงได้รับโล่เชิดชูเกียรติการผลิตสินค้าไทยที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน โดยใช้เทคโนโลยีไทย จากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ใน พ.ศ.2532,รางวัลเทคโนโลยีเครื่องจักรกลยอดเยี่ยม รางวัลที่ 1 สาขาเครื่องจักรกลเกษตร จากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใน พ.ศ.2551 , รางวัลใบโพธิ์บิสสิเนส อวอร์ด จากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ใน พ.ศ.2555 และเครื่องหมายมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ใน พ.ศ.2558

      โดยปัจจุบัน มีบริษัทในเครือรวมกว่า 7 บริษัท และมีศูนย์บริการจำหน่ายสินค้าและอะไหล่ เพื่อให้ลูกค้าของเราได้รับความสะดวกสบายและความพึงพอใจสูงสุด รวมถึงการส่งออกไปยังประเทศต่างๆ ทั่วโลก ถึง 10 ประเทศ ได้แก่ เกาหลีใต้ ,มาเลเซีย, ฟิลิปปินส์, ไอวอรี่ โคสต์, ไนจีเรีย, ศรีลังกา, บังคลาเทศ, กัมพูชา, เมียนมาร์, ลาว, ฯลฯ

   เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาสินค้าและบริการอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อส่งมอบนวัตกรรมที่ดีที่สุดของเครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อการใช้งานที่ตอบโจทย์, คุ้มค่าการลงทุน, สินค้าใช้งานง่ายและมีคุณภาพที่เป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากลแก่ลูกค้าทุกท่าน

“ผู้นำเทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวครบวงจร
เพื่อการเติบโตอย่างมั่นคงของเกษตรกร”

รางวัลที่ได้รับ

รางวัลที่ 1 เทคโนโลยีเครื่องจักรยอดเยี่ยมสาขาเครื่องจักรกลเกษตร จากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รางวัลที่ 1 เทคโนโลยีเครื่องจักรยอดเยี่ยม
สาขาเครื่องจักรกลเกษตร จากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

พ.ศ. 2551 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้มอบโล่และเกียรติบัตรแก่บริษัทเกษตรพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด รางวัลเทคโนโลยีเครื่องจักรกลยอดเยี่ยม รางวัลที่ 1 สาขาเครื่องจักรกลการเกษตร ในการประกวดรางวัลเทคโนโลยีเครื่องจักรกลยอดเยี่ยมประจำปี 2551
รางวัลจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น และกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ปี พ.ศ.2556

รางวัลจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น และกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ปี พ.ศ.2556

รางวัลจาก มหาวิทยาลัยขอนแก่นและกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเพื่อรับรองว่าเครื่องเกี่ยวนวดข้าว รุ่น KPH-22TKPH-18T , KPH-18ST ผลิตโดยบริษัท เกษตรพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัดได้รับการทดสอบประสิทธิภาพการสูญเสียของพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ระหว่างการเพาะปลูกปี 2555/56 การสูญเสียที่เกิดจากการเก็บเกี่ยวน้อยกว่า 3 เปอร์เซ็นต์
การผลิตสินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐานโดยใช้เทคโนโลยีไทย

การผลิตสินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน
โดยใช้เทคโนโลยีไทย

พ.ศ.2532 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยได้มอบโล่เชิดชูเกียรติ แก่โรงงานเกษตรพัฒนาแปดริ้วสำหรับการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน โดยใช้เทคโนโลยีไทย
รางวัลจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น และกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ปี พ.ศ.2557

รางวัลจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น และกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ปี พ.ศ.2557

รางวัลจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นและกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เพื่อรับรองว่าเครื่องเกี่ยวนวดข้าว รุ่น KPH-18TKPH-18ST ผลิตโดย บริษัท เกษตรพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด ได้รับการทดสอบสมรรถนะความสามารถในการทำงานในสภาพพื้นดินอ่อนระหว่างปีเพาะปลูก 2556/57 ผลที่ได้คือ ผ่านการทดสอบ
รางวัลใบโพธิ์อวอร์ดจากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)

รางวัลใบโพธิ์อวอร์ด
จากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)

พ.ศ. 2555 บริษัท เกษตรพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด ได้รับรางวัลใบโพธิ์บิสเนสอวอร์ด บายศศินทร์ ครั้งที่ 7 พ.ศ.2555
รางวัลมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ปี พ.ศ.2558โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รางวัลมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ปี พ.ศ.2558
โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รางวัลมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ด้านความน่าเชื่อถือของมาตรฐานการพัฒนาทักษะทางเทคนิค
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เครื่องจักรกล สาขาเกษตรและเกษตรแปรรูปMachinery Technology Awards 2022

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1
เครื่องจักรกล
สาขาเกษตรและเกษตรแปรรูป
Machinery Technology Awards 2022

เครื่องเก็บเกี่ยวเมล็ดและซังข้าวโพด ของบริษัท เกษตรพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด ได้รับรางวัลชนะเลิศ สาขาเกษตรและเกษตรแปรรูป ในการประกวดเทคโนโลยียอดเยี่ยมด้านเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ ประจำปี 2565 จาก ศ. (พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว. กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เพื่อเก็บข้อมูลการใช้งาน หากคุณใช้งานเว็บไซต์ต่อ เราถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้ และนโยบายความเป็นส่วนตัว ลูกค้าสามารถปิดการตั้งค่าการทำงานของคุกกี้ได้โดยเข้าไปที่หน้าการตั้งค่าบราวเซอร์และตั้งค่าความเป็นส่วนตัวเพื่อหยุดการรวบรวมข้อมูลทุกอย่างของคุกกี้ในอนาคต