fbpx
ติดต่อเรา
Slider
ติดต่อเรา
Slider

สำนักงานใหญ่

ที่อยู่ : 126 หมู่ 1 ถนนพิษณุโลก-วังทอง ตำบลสมอแข อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

เปิดทำการ : ทุกวัน เวลา 08.00-17.00 น.

เบอร์โทร : (055) 313 108 , (055) 313 109

เบอร์มือถือ : (081) 785 3044 , (098) 816 5718 , (099) 187 7891

แฟกซ์ : 055-313105

บริษัท เกษตรพัฒนาเชียงราย จำกัด

ที่อยู่ : 891 ม.1 ตำบลเมืองพาน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120

เปิดทำการ : ทุกวัน เวลา 08.00-17.00 น.

เบอร์โทร : (053) 721 742 , (053) 721 743

เบอร์มือถือ : (080) 113 9008

บริษัท เกษตรพัฒนาแม่สอด จำกัด

ที่อยู่ : 588 หมู่ 1 ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110

เปิดทำการ : ทุกวัน เวลา 08.00-17.00 น.

เบอร์โทร : (055) 035 588

เบอร์มือถือ : (091) 863 2940

บริษัท เกษตรพัฒนานครราชสีมา จำกัด

ที่อยู่ : 158 หมู่ 3 ตำบลทุ่งสว่าง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 30180

เปิดทำการ : ทุกวัน เวลา 08.00-17.00 น.

เบอร์โทร : (044) 756 320

เบอร์มือถือ : (088) 011 1128 , (091) 030 8899

บริษัท เกษตรพัฒนาร้อยเอ็ด จำกัด

ที่อยู่ : 141 ม.2 ตำบลสีแก้ว อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45000

เปิดทำการ : ทุกวัน เวลา 08.00-17.00 น.

เบอร์โทร : (043) 039 830 , (043) 039 831

เบอร์มือถือ : (098) 681 1131

บริษัท เกษตรพัฒนาโชคชัย จำกัด

ที่อยู่ : 8 หมู่ 13 ตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190

เปิดทำการ : ทุกวัน เวลา 08.00-17.00 น.

เบอร์โทร : (044) 300 128 , (044) 300 129

เบอร์มือถือ : (061) 268 4848

บริษัท เกษตรพัฒนานครสวรรค์ จำกัด

ที่อยู่ : 412/4 หมู่ 5 ตำบลท่างิ้ว อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

เปิดทำการ : ทุกวัน เวลา 08.00-17.00 น.

เบอร์โทร :

เบอร์มือถือ : (093) 665 5292

บริษัท เกษตรพัฒนาสุโขทัย จำกัด

ที่อยู่ : 88 ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 64210

เปิดทำการ : ทุกวัน เวลา 08.00-17.00 น.

เบอร์โทร : (055) 019 731

เบอร์มือถือ : (092) 739 8789