fbpx
โปรโมชั่นและกิจกรรม
Slider
โปรโมชั่นและกิจกรรม
Slider

มาแล้ว!!! โปรโมชั่นที่ทุกคนรอคอย จ้าวช้าง Grand Sale 2564 ลดกระหน่ำที่สุดแห่งปีจัดต่อเนื่อง10-31มกราคม2564 ท่านสามารถสั่งจองรถเกี่ยวและอะไหล่ราคาพิเศษได้ล่วงหน้าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป... **อะไหล...

         คุณสิทธิชัย นฤมิตเลิศ ผู้บริหารบริษัท เกษตรพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด (จ้าวช้างไวไฟ) ได้มอบทุนการศึกษาการเรียนดีให้กับบุตรของพนักงานบริษัทฯที่กำลังศึกษาอยู่ ในโครงการ "ทุนลูกเกษตร" เพื่อเป็นขวัญ...

ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่าน ที่มาร่วมงานสัปดาห์ 9 เดือน 9 ครอบครัวจ้าวช้างไวไฟ#ถึงตัวจะห่างไกลแต่ความห่วงใยไม่เคยห่างกัน------------------------------โปรโมชั่นอะไหล่ราคาพิเศษ คลิกยังมีอยู่ ถึง 30 กันยายน ...

จ้าวช้างไวไฟเกษตรพัฒนา นำอาหารแห้งและน้ำ แจกจ่ายให้กับประชาชนสูงอายุ/ไร้ที่พึ่งและผู้ป่วยติดเตียงใน จ.พิษณุโลก  ...

More Articles

มาแล้ว!!! โปรโมชั่นที่ทุกคนรอคอย จ้าวช้าง Grand Sale 2564 ลดกระหน่ำที่สุดแห่งปีจัดต่อเนื่อง10-31...

         คุณสิทธิชัย นฤมิตเลิศ ผู้บริหารบริษัท เกษตรพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด (จ้าวช้างไวไฟ) ได้มอบทุน...

ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่าน ที่มาร่วมงานสัปดาห์ 9 เดือน 9 ครอบครัวจ้าวช้างไวไฟ#ถึงตัวจะห่างไกลแต่ความห่ว...

More Articles