fbpx
โปรโมชั่นและกิจกรรม
Slider
โปรโมชั่นและกิจกรรม
Slider

จ้าวช้างไวไฟเกษตรพัฒนา นำอาหารแห้งและน้ำ แจกจ่ายให้กับประชาชนสูงอายุ/ไร้ที่พึ่งและผู้ป่วยติดเตียงใน จ.พิษณุโลก  ...

บริษัท เกษตรพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด ได้บริจาคชุด PPE ให้แก่โรงพยาบาลบางระกำและโรงพยาบาลพุทธชินราช ...

บริษัท เกษตรพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด ได้บริจาคชุด PPE ให้แก่โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก ...

More Articles

จ้าวช้างไวไฟเกษตรพัฒนา นำอาหารแห้งและน้ำ แจกจ่ายให้กับประชาชนสูงอายุ/ไร้ที่พึ่งและผู้ป่วยติดเตียงใ...

บริษัท เกษตรพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด ได้บริจาคชุด PPE ให้แก่โรงพยาบาลบางระกำและโรงพยาบาลพุทธชินรา...

More Articles