fbpx

บริษัท เกษตรพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด บริจาคชุด PPE ให้แก่โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก

บริษัท เกษตรพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด ได้บริจาคชุด PPE ให้แก่โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก

เพื่อช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ในการต่อสู้กับโรคโควิด-19

-----------------------------------------

จ้าวช้างไวไฟ เกษตรพัฒนา ทุกสาขา

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คลิก