fbpx

บริษัท เกษตรพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด บริจาคอาหารแห้งและน้ำประชาชนสูงอายุ/ไร้ที่พึ่งและผู้ป่วยติดเตียง

จ้าวช้างไวไฟเกษตรพัฒนา นำอาหารแห้งและน้ำ แจกจ่ายให้กับประชาชนสูงอายุ/ไร้ที่พึ่งและผู้ป่วยติดเตียงใน จ.พิษณุโลก 

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

-----------------------------------------

จ้าวช้างไวไฟ เกษตรพัฒนา ทุกสาขา

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คลิก