fbpx

บริษัท เกษตรพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด (จ้าวช้างไวไฟ) มอบทุนการศึกษาการเรียนดีให้กับบุตรของพนักงาน

         คุณสิทธิชัย นฤมิตเลิศ ผู้บริหารบริษัท เกษตรพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด (จ้าวช้างไวไฟ) ได้มอบทุนการศึกษาการเรียนดีให้กับบุตรของพนักงานบริษัทฯที่กำลังศึกษาอยู่ ในโครงการ "ทุนลูกเกษตร" เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับนักเรียนนักศึกษาและเพื่อช่วยเหลือค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองในการเปิดภาคเรียนใหม่ต่อไป

         ทางบริษัทมุ่งมั่นที่จะพัฒนาไม่เพียงแต่สินค้า 'จ้าวช้างไวไฟ' แต่ยังเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรของชาติที่จะเติบโตขึ้นมาอีกด้วย
เพราะเด็กในวันนี้คืออนาคตที่ดีของเมืองไทยในวันหน้า


-----------------------------------------

จ้าวช้างไวไฟ เกษตรพัฒนา ทุกสาขา

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คลิก