fbpx

บริษัทเกษตรพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด ร่วมบริจาคสิ่งของให้แก่โรงเรียนเด็กเล็กบ้านวังตะคร้อ

บริษัทเกษตรพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด
ร่วมบริจาคเครื่องกรองน้ำ ถังน้ำ พัดลมและอุปกรณ์กีฬา ที่ขาดแคลนให้แก่โรงเรียนเด็กเล็กบ้านวังตะคร้อ จังหวัดสุโขทัย มูลค่า 24,840.-บาท

เพื่อให้เด็กๆได้มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการเรียนการสอนต่อไปและมีน้ำสะอาดดื่ม

-----------------------------------------

จ้าวช้างไวไฟ เกษตรพัฒนา ทุกสาขา

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คลิก