fbpx

จ้าวช้างไวไฟ บริจาคชุด PPE สู้ภัยโควิด แก่สาธารณะสุขจังหวัดชัยนาท

จ้าวช้างไวไฟ บริจาคชุด PPE สู้ภัยโควิด เป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ทุกท่าน

คุณจีรธดา นฤมิตเลิศ /ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท เกษตรพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด บริจาคชุด PPE 30 ชุดและน้ำดื่มจำนวน 8 ลัง

ให้กับสาธารณะสุขจังหวัดชัยนาทเพื่อให้บุคคลากรทางการแพทย์ได้นำไปใช้ประโยชน์ ในการรับมือกับโรคโควิด19 ต่อไป

-----------------------------------------

จ้าวช้างไวไฟ เกษตรพัฒนา ทุกสาขา

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คลิก