fbpx

สสจ.พิษณุโลก ร่วมตรวจประเมินความพร้อมของโรงงานตามมาตรฐาน Thai shop Covid+ ในการป้องกันโรคโควิด-19 ที่โรงงานบริษัทเกษตรพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด

สสจ.พิษณุโลก ร่วมตรวจประเมินความพร้อมของโรงงาน

ตามมาตรฐาน Thai shop Covid+ ในการป้องกันโรคโควิด-19 ที่โรงงานบริษัทเกษตรพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด

-----------------------------------------

จ้าวช้างไวไฟ เกษตรพัฒนา ทุกสาขา

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คลิก