fbpx
ผลิตภัณฑ์เกษตรพัฒนา

จ้าวช้างไวไฟ

รถเกี่ยวข้าว

รถเกี่ยวข้าว,จ้าวช้างไวไฟ,ไวไฟจอมพลัง,ช้างน้อยเทอร์โบ,รถตีดิน,เครื่องนวดข้าว

เปลี่ยนหัวเกี่ยวได้ รวดเร็ว ฉับไว

เริ่มต้น 2,610,000 บาท

ไวไฟจอมพลัง

รถเกี่ยวข้าว

รถเกี่ยวข้าว,จ้าวช้างไวไฟ,ไวไฟจอมพลัง,ช้างน้อยเทอร์โบ,รถตีดิน,เครื่องนวดข้าว

โฉบเฉี่ยว เร็วไว มั่นใจทุกการเก็บเกี่ยว

เริ่มต้น 2,250,000 บาท

จ้าวช้างไวไฟ

รถเกี่ยวข้าวโพด

รถเกี่ยวข้าว,จ้าวช้างไวไฟ,ไวไฟจอมพลัง,ช้างน้อยเทอร์โบ,รถตีดิน,เครื่องนวดข้าว

เปลี่ยนหัวเกี่ยวได้ รวดเร็ว ฉับไว

ช้างน้อยจ้าวพลัง

รถเกี่ยวข้าว

รถเกี่ยวข้าว,จ้าวช้างไวไฟ,ไวไฟจอมพลัง,ช้างน้อยเทอร์โบ,รถตีดิน,เครื่องนวดข้าว

จ้าวพลัง พันธุ์ใหม่

เริ่มต้น 1,999,000 บาท

ช้างน้อยเทอร์โบ

รถเกี่ยวข้าว

รถเกี่ยวข้าว,จ้าวช้างไวไฟ,ไวไฟจอมพลัง,ช้างน้อยเทอร์โบ,รถตีดิน,เครื่องนวดข้าว

เกี่ยวนวดทันใจ คุ้มค่าน่าลงทุน

เริ่มต้น 1,600,000 บาท

รถพรวนดิน

รถพรวนดิน

รถเกี่ยวข้าว,จ้าวช้างไวไฟ,ไวไฟจอมพลัง,ช้างน้อยเทอร์โบ,รถตีดิน,เครื่องนวดข้าว

เร็ว แรง แข็งแกร่งทนทาน

เริ่มต้น 1,630,000 บาท

ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์

เครื่องนวดข้าว

รถเกี่ยวข้าว,จ้าวช้างไวไฟ,ไวไฟจอมพลัง,ช้างน้อยเทอร์โบ,รถตีดิน,เครื่องนวดข้าว

สำหรับข้าว ข้าวโพด ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ฯลฯ

ติดตั้งบนรถไทยแลนด์

เครื่องนวดข้าว

รถเกี่ยวข้าว,จ้าวช้างไวไฟ,ไวไฟจอมพลัง,ช้างน้อยเทอร์โบ,รถตีดิน,เครื่องนวดข้าว

สำหรับข้าว ข้าวโพด ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ฯลฯ

ขับเคลื่อนด้วยรถแทรคเตอร์

เครื่องนวดข้าว

รถเกี่ยวข้าว,จ้าวช้างไวไฟ,ไวไฟจอมพลัง,ช้างน้อยเทอร์โบ,รถตีดิน,เครื่องนวดข้าว

สำหรับข้าว ข้าวโพด ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ฯลฯ

Slider